۰۱مهر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

ماکرونویسی: لیست کردن subfolder های موجود در یک فولدر

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه با کمک یک برنامه ی ماکرو در اکسل می توان همه ی subfolder ها (زیر پوشه ها) را یافت. ۲- نمونه برنامه ی ماکرو آمادهبیشتر…

۳۱شهریور/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

ماکرونویسی: بستن همه فایلهای اکسل دیگر با کمک ماکرو در اکسل

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه با کمک یک برنامه ی ماکرو همه ی فایلهای اکسل دیگر را ببندیم. ۲- یک نمونه برنامه برای بستن فایل های اکسل دیگر. ۳- بستنبیشتر…