۲۳آبان/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تنظیم یک تصویر به عنوان تصویر زمینه در لبویو

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه یک تصویر را به عنوان تصویر زمینه فایل لبویو انتخاب کنیم. ۲- نحوه ی انتخاب یک تصویر به عنوان زمینه بخشی از فایل لبویو آموزش:بیشتر…

۱۹مهر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

اجرای ماکرو با باز شدن فایل اکسل به صورت اتومات

۱- چگونه می توان برنامه نوشته شده در اکسل را بصورت اتومات اجرا نمود؟ ۲- محل مناسب برای نوشته برنامه ماکرو در اکسل جهت اجرای اتومات برنامه ماکرو کجاست؟ آموزش: آیا تابیشتر…