تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

در این مطلب می خوانیم…..

۱- چگونه یک تصویر (عکس) را در لبویو نمایش دهیم (آپلود کنیم).

۲- نحوه تنظیم ابعاد دلخواه برای تصویر آپلود شده در نرم افزار لبویو.

آموزش:

ممکن است در طول برنامه نویسی با نرم افزار لبویو در نظر داشته باشید که تصویر یا عکسی را در نرم افزار آپلود نمایید و یا از کاربر بگیرید و آن را در Front panel نرم افزار لبویوی خود نمایش دهید و از آنجایی که تصاویر مختلف ابعاد مختلفی نیز دارند ممکن است نیاز به تعیین یک اندازه دلخواه در Front Panel خود جهت نمایش تصویر داشته باشید. برای این کار می توانید از توابع (Functions) زیر استفاده نمایید.

۱- Read Jpeg fil.vi

۲- Draw Flattened pixmap.vi

۳- و چند Property node از این توابع

در زیر می توانید فایل vi نمونه ای که جهت سهولت درک این موضوع تهیه شده است را دانلود نمایید.

لوگوی دانلود  نمونه فایل vi: تصاویر در نرم افزار لبویو (LabVIEW)

حجم فایل: ۷۲۸۰kB

=================================================================

=================================================================

آموزش Labview و MATLAB هیچ پیش نیازی ندارد. 

کلیه افراد در هر زمینه کاری می توانند به راحتی آن را فرا بگیرند.

 از اتنخاب شما سپاسگزاریم

ایمیل: آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو انجام پروژه با لب ویو، انجام پروژه های دانشجویی، hk[hl \v,Ci nhka[,dd ، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd، انجام پروژه های دانشجویی در پردیس، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd nv \vnds، www.sharifnet.net، صصص.ساشقهبدثف.دثف، پروژه یار، \v,Ci dhv، projeyar، حقختثغشق ، 123حقختثزف.هق، 123project.ir، مهدی خسروی رقیه آباد، اولین باش، lind osv,d vrdi Hfhn، h,gdk fha، ءشایه «اخسقشره ، ئشایه ناخسقشره، Mahdi Khosravi Roqaye Abad، AvalinBash.com - تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview -در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند -

شماره تلفن: ۳۹۲۴ ۸۳۳ ۰۹۱۲

گروه آموزشی مهر (اولین باش) از اینکه مفتخر است در کنار شما عزیزان، همیارتان در انجام پروژه های دانشجویی باشد، به خود میبالد…

 

 

پاسخ دهید