تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

در این مطلب می خوانیم…..

۱- چگونه شکل یک متن را در نرم افزار لبویو تغییر دهیم.

۲- چگونه در نرم افزار لبویو یک متن را به حالت عمودی تغییر دهیم.

۳- چگونه با برنامه نویسی در نرم افزار لبویو شکل یک متن را از حالت افقی به عمودی یا بالعکس تغییر دهیم.

۴- چگونه می توان مشخصات یک نوشته را در نرم افزار لبویو تغییر داد و یا تغییر آن را به کاربر در حین اجرای برنامه واگذار کرد.

آموزش:

ممکن است در نظر داشته باشید یک متن یا نوشته را در نرم افزار لبویو (LabVIEW) به صورت عمودی نمایش دهید و یا این کار را به کاربر واگذار کنید. شم می توانید برای اینکار تنها بر روی متن مورد نظر خود راست کلیک نمایید و حالت دلخواه را انتخاب نمایید. و اما واگذاری این مورد به کاربر نیاز به برنامه نویسی مربوط به آن دارد. برای اینکار لازم است از تایع Property node استفاده نمایید. سپس مشخصه Label.vertical arrangment (جهت عمودی کردن لیبل (عمودی کردن خود متن با برنامه نویسی امکانپذیر نیست.))  را انتخاب نمایید. در ادامه برای آن یک دکمه کنترل ایجاد نمایید.

در زیر می توانید فایل نمونه که جهت آموزش عمودی کردن یک نوشته در نرم افزار لبویو توسط کاربر گذاشته شده است را دانلود بفرمایید.

لوگوی دانلود  نمونه فایل vi: تغییر حالت یک نوشته (عمودی کردن) در نرم افزار لبویو

حجم فایل: ۱۱kb

=================================================================

=================================================================

آموزش Labview و MATLAB هیچ پیش نیازی ندارد. 

کلیه افراد در هر زمینه کاری می توانند به راحتی آن را فرا بگیرند.

 از اتنخاب شما سپاسگزاریم

ایمیل: آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو انجام پروژه با لب ویو، انجام پروژه های دانشجویی، hk[hl \v,Ci nhka[,dd ، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd، انجام پروژه های دانشجویی در پردیس، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd nv \vnds، www.sharifnet.net، صصص.ساشقهبدثف.دثف، پروژه یار، \v,Ci dhv، projeyar، حقختثغشق ، 123حقختثزف.هق، 123project.ir، مهدی خسروی رقیه آباد، اولین باش، lind osv,d vrdi Hfhn، h,gdk fha، ءشایه «اخسقشره ، ئشایه ناخسقشره، Mahdi Khosravi Roqaye Abad، AvalinBash.com - تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview -در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند -

شماره تلفن: ۳۹۲۴ ۸۳۳ ۰۹۱۲

گروه آموزشی مهر (اولین باش) از اینکه مفتخر است در کنار شما عزیزان، همیارتان در انجام پروژه های دانشجویی باشد، به خود میبالد…

پاسخ دهید