تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

این مقاله حاوی نکات مهم آموزش مفاهیم مربوط به پردازش تصویر در Ni Vision می باشد.

Digital Image:

یک تصویر، آرایه ای دو بعدی از مقادیریست که شدت نور را نمایش می دهد.

بصورت قراردادی، مرجع مختصات فضایی پیکسل (مختصات ۰و۰) همیشه در بالا، سمت چپ تصویر در نظر می گیریم.

در پردازش تصویر دیجیتال، یک سنسور تصویر، تصاویر را به اعداد گسسته از پیکسل تبدیل می کند. همچنین، سنسور تصویری، برای هر پیکسل، یک موقعیت عددی و یک سطح خاکستری یا مقدار رنگی در نظر می گیرد که تعیین کننده نور یا رنگ پیکسل می باشد.

مشخصات تصویر دیجیتالی شده:

  • وضوح (Resolution)
  • تعریف (Definition)
  • تعداد صفحات (Surfaces)

وضوح تصویر: وضوح فضایی یک تصویر با تعداد سطرها و ستون های پیکسل های آن مشخص می شود.

تعریف تصویر (Image Definition): تعداد سایه هایی که در یک تصویر دیده می شود.

Bit Depth یک تصویر، تعداد بیت مورد استفاده برای کدگذاری مقدار یک پیکسل می باشد. برای مثال، اگر Bit Depth برابر با n باشد، تصویر دارای Definition یا تعریف ۲^n می باشد که این بدان معنیست که یک پیکسل می تواند ۲^n مقدار متفاوت داشته باشد.

انواع bit Depth هایی که Ni پشتیبانی می کند ۸bit, 10bit, 12bit, 14bit, 16bit، اعداد ممیزی و یا رمزگذاری رنگی می باشند.

انواع رمز گذاری بر اساس طبیعت وسیله ی دریافت کننده ی تصویر، نوع پردازش تصویر مورد استفاده و همچنین نوع تحلیل مورد نیاز می باشد.

مثال: رمزگذاری ۸bit برای زمانی که اطلاعات مربوط به شکل (shape) را نیاز داریم استفاده می شود. زمانی که بخواهیم اندازه های دقیق مربوط به شدت نور در یک تصویر یا منطقه ای از آن را بدست بیاوریم نیاز به رمزگذاری ۱۶bit می باشد.

تصاویر رمزگذاری شده رنگی، برای زمانی استفاده می شوند که اطلاعات مربوط به رنگ تصویر را نیاز داریم.

تصاویر رمزگذاری شده ۱bit, 2bit و ۴bit توسط Ni پشتیبانی نمی شوند و Ni Vision آنها را به صورت اتومات به ۸ بیت تبدیل می کند.

حداقل Bit Depth برای Ni Vision، در زمان باز کردن تصویر ۸bit می باشد.

تعداد سطوح (surfaces)، به تعداد آرایه هایی از پیکسل ها مربوط می شود که تصویر را تشکیل می دهد.

تصویر سیاه و سفید و یا شبه رنگی، تنها یک سطح دارد.

تصویر رنگی واقعی، از سه سطح قرمز، آبی و سبز تشکیل شده است.

انواع تصویر:

  • سیاه و سفید Grayscale
  • رنگی Color
  • تصاویر پیچیده Complex

در یک وضوح ثابت، تصاویر رنگی چهار برابر بیشتر از سیاه و سفید فضای حافظه را پر می کنند و یک تصویر پیچیده ۸ برابر بیشتر.

تصویر سیاه و سفید، ۸bit یا ۱۶bit می باشند. همچنین می تواند Single-precision floating point هم باشد. (از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت).

انواع تصویر رنگی:

  • RGB (Red, Green, Blue)
  • HSL (Hue, Saturation, Luminance)

این تصاویر می توانند ۴*۸bit (32bit) و یا ۴*۱۶bit (64bit) باشند.

تصاویر پیچیده، دارای اطلاعات (بخش موهومی، بخش حقیقی، بخش دامنه و بخش فاز) می باشند.

یک تصویر شامل پیکسل های تصویر، مرزهای تصویر و ترازهای چپ و راست می باشد.

سایز مرزی یا Border، باید بیشترین همسایگی مورد نیاز پیکسلتوسط تابع مورد استفاده را دربر گیرد. سایز همسایگی با یک بردار ۲ بعدی تعیین می شود. سایز Border باید بزرگتر یا مساوی نصف سطر و ستون آرایه ی دو بعدی باشد که به سمت پایین Round شده است.

مثال: اگر یک تابع همسایگی ۳*۳ را استفاده می کند، مرز تصویر بایستی حداقل ۱ باشد.

نکته: Ni Vision، هر تصویر با سایز مرزی تعریف شده ی ۳ ایجاد می شود که قابلیت پشتیبانی از هر تابع تا همسایگی ۷*۷ را دارد.

روش های پر کردن پیکسل های مرزی شامل “از پیش تعریف شده صفر”، “کپی آخرین پیکسل” و “آینه کردن آخرین پیکسل ها” می باشند.

Image Mask، بخشی از تصویر را برای پردازش از تصویر اصلی جدا می کند. این تصویر یک تصویر باینری ۸ بیتی می باشد.

زمان استفاده: زمانی که می خواهیم پردازش را روی منطقه خاصی متمرکز کنیم.

Offset در Mask، تعیین کننده موقعیت ROI می باشد. در صورتی که ROI مربوط به MASK کل تصویر باشد، Offset=0 می شود.