تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

در این مطلب می خوانیم…..

۱- عدد اول چیست؟

۲- برنامه نویسی با پایتون و یافتن اعداد اول

۳- نمونه برنامه پایتون مربوط به یافتن اعداد اول

آموزش:

عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر از ۱ است که بر هیچ عددی به جز خود و ۱ بخش‌پذیر نباشد. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی‌گیرد. اگر عددی طبیعی و بزرگتر از ۱ اول نباشد مرکب است.

پیدا کردن رابطه‌ای جبری برای اعداد اول جزء یکی از معماهای ریاضی باقی مانده‌است و هنوز کسی به فرمولی برای آنها دست نیافته‌است.

دنبالهٔ اعداد اول به این صورت شروع می‌شود:

۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۹، ۳۱، ۳۷، ۴۱، ۴۳، ۴۷، ۵۳، ۵۹، ۶۱، ۶۷، ۷۱، ۷۳، ۷۹، ۸۳، ۸۹، ۹۷، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۷، ۱۳۹

الگوریتم تشخیص عدد اول با برنامه نویسی

عدد اول، عددیست که به جز خودش و یک، مقسوم علیه دیگری ندارد؛ یعنی فقط بر خودش و یک بخش پدیر می‎باشد!

شرح الگوریتم

این را می‌دانیم که:

 • هر عددی، بر یک و خودش بخش پذیر است.
 • اگر عدد کوچکتر از ۱ باشد، پس ۱۰۰% عدد اول نیست. (چون فقط یک مقسوم علیه دارد)
 • هر عدد بالای ۱، حداقل دو مقسوم علیه خواهد داشت و اگر بیشتر از دو تا باشد، پس اول است.
 • عدد b در صورتی مقسوم علیه a است که a بر b بخش پذیر باشد! یعنی a تقسیم بر b، باقی‌مانده‌ی صفر داشته باشد.

با این اوصاف، برای تشخیص اول بودن یک عدد در برنامه نویسی:

 1. ابتدا باید بررسی کنیم که عدد از ۱ بزرگتر است یا خیر؛ چون اگر کوچکتر بود، پس قطعا اول نیست.
 2. شروع به پیدا کردن مقسوم علیه‌های آن عدد می‌کنیم! ولی به چه صورت؟!
  از آنجایی که بر ۱ و خودش بخش پذیر است، بنابراین از ۲ تا یکی کمتر از خود آن عدد شروع به پیدا کردن مقسوم علیه‌ها می‌کنیم. البته می توانیم جذر عدد را محاسبه کنیم و فقط باقی مانده تقسیم آن عدد بر اعداد ۲ تا جذر آن عدد را بررسی کنیم.
 3. هرجا که مقسوم علیهی پیدا شد، پس عدد ۱۰۰% اول نیست؛ چون بیشتر از دو مقسوم علیه دارد و نیازی به پیدا کردن مقسوم علیه‌های دیگر نیست.
  ولی اگر چیزی یافت نشد، پس اول است.

در زیر می توانید نمونه برنامه پایتون مربوط به یافتن اعداد اول را دانلود کنید.

در صورت غیر فعال بودن لینک، لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل اعلام نمایید. (کاملا رایگان)

لوگوی دانلود  نمونه برنامه پایتون مربوط به یافتن اعداد اول.

حجم فایل: ۱۱kb

=================================================================

=================================================================

آموزش Labview ،MATLAB و Python هیچ پیش نیازی ندارد. 

کلیه افراد در هر زمینه کاری می توانند به راحتی آن را فرا بگیرند.

 از اتنخاب شما سپاسگزاریم

ایمیل: آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو انجام پروژه با لب ویو، انجام پروژه های دانشجویی، hk[hl \v,Ci nhka[,dd ، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd، انجام پروژه های دانشجویی در پردیس، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd nv \vnds، www.sharifnet.net، صصص.ساشقهبدثف.دثف، پروژه یار، \v,Ci dhv، projeyar، حقختثغشق ، 123حقختثزف.هق، 123project.ir، مهدی خسروی رقیه آباد، اولین باش، lind osv,d vrdi Hfhn، h,gdk fha، ءشایه «اخسقشره ، ئشایه ناخسقشره، Mahdi Khosravi Roqaye Abad، AvalinBash.com - تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - تشکیل کلاس آموزش لب ویو - آموزش لب ویو - آموزش لبویو- آموزش نرم افزار Labview -در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند - در اصفهان - تهران - پردیس - بیرجند -

شماره تلفن: ۳۹۲۴ ۸۳۳ ۰۹۱۲

گروه آموزشی مهر (اولین باش) از اینکه مفتخر است در کنار شما عزیزان، همیارتان در انجام پروژه های دانشجویی باشد، به خود میبالد…