۲۱بهمن/۹۶
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

راهنمای نرم افزار Take it Easy

مقدمه: این نرم افزار در جهت سهولت انجام متدها (متد اسپلایس و در آینده باقی متد ها) و همچنین برطرف کردن پاره ای از مشکلات گریبانگیر مهندسی محصول طراحی شده است. اگرچهبیشتر…

۲۴دی/۹۶
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

اضافه کردن تب Developer به اکسل

اضافه کردن تب  Developer به اکسل   قبل از اینکه برنامه نویسی در  اکسل را شروع کنیم باید  مقدمات و تشریفات اینکار را انجام دهیم. برای اینکار لازم  است که تغییری جزییبیشتر…