انجام پروژه های دانشجویی

۲۴آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

عمودی کردن متن در نرم افزار لبویو (LabVIEW)

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه شکل یک متن را در نرم افزار لبویو تغییر دهیم. ۲- چگونه در نرم افزار لبویو یک متن را به حالت عمودی تغییر دهیم. ۳-بیشتر…

۱۰آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تغییر مشخصات یک متن در نرم افزار لبویو

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه در نرم افزار متلب یک متن را بر روی یک تصویر بنویسیم. ۲- تغییر فونت و سایز یک متن در نرم افزار لبویو چگونه بابیشتر…