اولین باش….

شماره تماس:

.                                         ۰۹۱۲۸۳۳۳۹۲۴

.                                         ۰۹۳۶۵۶۱۱۷۸۳

پست الکترونیکی:

.                           Khosravi.m3@gmail.com

.                             Mahdi.K.IR@IEEE.org

تلگرام:

.                                   Khosravi_Mahdi

.                                        مهدی خسروی

.                                  منتظر تماس شما هستیم

تشکیل کلاس های خصوصی در محل شما در هر جای تهران و پردیس امکان پذیر می باشد.

آدرس: تهران- پردیس- میدان امام خمینی- بلوار خلیج فارس

 

101

 

Barcode

شماره کارت بانک ملی :                ۱۶۷۳-۹۸۶۷-۹۹۱۱-۶۰۳۷

به نام مهدی خسروی رقیه آباد

شماره حساب بانک ملی :                ۰۳۰۱۰۵۹۳۳۸۰۰۷

به نام مهدی خسروی رقیه آباد

 

پاسخ دهید