دانلود استاندارد AS/NZS 3788:2006

Australian/New Zealand Standard™
Pressure equipment—In-service inspection

 

حجم: ۲٫۱۲ مگا بایت

قیمت: ۱۰۰۰تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

CONTENTS

SECTION 1 SCOPE AND GENERAL

۱٫۱ SCOPE ………………………………………………………………………………………………………… 5 1.2 APPLICATION…………………………………………………………………………………………….. 5 1.3

REFERENCED AND RELATED DOCUMENTS ……………………………………………… 6 1.4

DEFINITIONS ……………………………………………………………………………………………… 6 1.5

RISK MANAGEMENT AND RISK BASED INSPECTION ……………………………….. 9 1.6 SAFETY………………………………………………………………………………………………………. 9 1.7

SPECIAL CONDITIONS AND VARIATIONS…………………………………………………. 9 1.8

REFERENCED STANDARDS ……………………………………………………………………….. 9

SECTION 2 INSPECTION REQUIREMENTS 2.1 OBJECTIVES OF INSPECTION…………………………………………………………………… 10 2.2

ASSET INTEGRITY LIFE CYCLE……………………………………………………………….. 10 2.3

INSPECTION PROCESS……………………………………………………………………………… 11

SECTION 3 INSPECTION PERSONNEL AND ADMINISTRATION 3.1 OWNER’S RESPONSIBILITIES…………………………………………………………………… 12 3.2

RESPONSIBILITIES AND CAPABILITIES OF PERSONS CARRYING OUT IN-SERVICE INSPECTION …………………………………………………………………………. 13 3.3

RESPONSIBILITIES OF INSPECTION BODIES……………………………………………. 13 3.4

SUPPORT ORGANIZATIONS……………………………………………………………………… 14

SECTION 4 PRESSURE EQUIPMENT INSPECTION 4.1 GENERAL …………………………………………………………………………………………………. 15 4.2

COMMISSIONING OR RECOMMISSIONING INSPECTION …………………………. 15 4.3

OPERATING SURVEILLANCE AND MONITORING……………………………………. 16 4.4

PERIODIC INSPECTION…………………………………………………………………………….. 16 4.5

RISK BASED INSPECTION ………………………………………………………………………… 29 4.6

INSPECTION OF IDLE PRESSURE EQUIPMENT…………………………………………. 29 4.7

PRESSURE-RELIEF DEVICES ……………………………………………………………………. 30 4.8

CONTROLS CRITICAL FOR SAFEGUARDING EQUIPMENT ………………………. 37 4.9

INSTRUMENTATION AND CONTROLS……………………………………………………… 37 4.10

EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEMS……………………………………………………….. 37 4.11

AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS USED TO PROTECT PRESSURE EQUIPMENT……………………………………………………………………………………………… 38 4.12

LOW TEMPERATURE VESSELS………………………………………………………………… 38 4.13

PRESSURE PIPING…………………………………………………………………………………….. 38

SECTION 5 ASSESSMENT OF PRESSURE EQUIPMENT INTEGRITY 5.1 GENERAL …………………………………………………………………………………………………. 40 5.2

FITNESS FOR SERVICE ASSESSMENT………………………………………………………. 40 5.3

DETERMINATION OF REMAINING LIFE …………………………………………………… 45 5.4

DE-RATING ………………………………………………………………………………………………. 45

SECTION 6 REPAIRS, ALTERATIONS AND RE-RATING 6.1 GENERAL …………………………………………………………………………………………………. 47 6.2 REPAIRS……………………………………………………………………………………………………. 47 6.3

RE-RATING……………………………………………………………………………………………….. 49

SECTION 7 INVESTIGATION OF DETERIORATION AND FAILURES 7.1 GENERAL …………………………………………………………………………………………………. 51 7.2

FAILURE ANALYSIS…………………………………………………………………………………. 51 7.3

RECORDING OF INCIDENTS AND FAILURES……………………………………………. 52

SECTION 8 PRESSURE EQUIPMENT DOCUMENTATION AND IDENTIFICATION 8.1 INFORMATION FILES……………………………………………………………………………….. 53 8.2

REGISTER OF PRESSURE EQUIPMENT …………………………………………………….. 53 8.3

PRESSURE EQUIPMENT IDENTIFICATION……………………………………………….. 53 8.4

PRESSURE EQUIPMENT MARKING ………………………………………………………….. 55 8.5

PRESSURE EQUIPMENT DATA…………………………………………………………………. 56 8.6

PRESSURE EQUIPMENT HISTORY……………………………………………………………. 57
APPENDICES A REFERENCED AND RELATED DOCUMENTS ……………………………………………. 59

B RISK MANAGEMENT………………………………………………………………………………… 66

C SAFETY DURING INSPECTION …………………………………………………………………. 70

D METHODS OF INSPECTION ………………………………………………………………………. 74

E INSPECTION AND REPAIR OF TRANSPORTABLE VESSELS……………………… 87

F INSPECTION OF BOILERS…………………………………………………………………………. 95

G INSPECTION OF UNFIRED PRESSURE VESSELS—STATIONARY……………… 99

H INSPECTION OF HEAT EXCHANGERS, COOLERS AND CONDENSERS…… 102

I INSPECTION OF PRESSURE PIPING ………………………………………………………… 104

J INSPECTION OF FIRED HEATERS …………………………………………………………… 118

K EXAMPLE INSPECTION REPORTS…………………………………………………………… 121

L PRESERVATION AND INSPECTION OF IDLE PRESSURE EQUIPMENT……. 123

M COMMON MODES AND CAUSES OF DETERIORATION AND FAILURE…… 126

N ASSESSMENT OF LOCALIZED WALL THINNING OF CYLINDRICAL, CONICAL, AND SPHERICAL SHELLS………………………………………………………. 131

O ASSESSMENT OF PLANAR DEFECTS………………………………………………………. 141

P PRESSURE RELIEF VALVES—SUPPLEMENTARY INFORMATION………….. 156

Q INSPECTION OF PRESSURE EQUIPMENT WITH QUICK-ACTUATING CLOSURES AND SWING BOLT DOORS ………………….. 160

R INSPECTION OF BURIED OR MOUNDED PRESSURE VESSELS……………….. 161

S INSPECTION OF DEAERATORS ………………………………………………………………. 162

T INSPECTION OF STORAGE TANKS TO API 620 OR EQUIVALENT…………… 163

U REMAINING LIFE ASSESSMENT …………………………………………………………….. 166

V COMPETENCY OF IN-SERVICE INSPECTION BODIES AND PERSONNEL .. 177

W INSPECTION OF DRUMS FOR TRANSPORT OF LIQUEFIED GAS…………….. 181

X TESTING OF SOFT SEATED POP ACTION RELIEF VALVES FOR LIQUEFIABLE GAS SERVICE……………………………………………………………………………186

Y INSPECTION OF HERITAGE BOILERS AND PRESSURE VESSELS …………… 187

Z INSPECTION OF FOUNDATIONS AND STRUCTURES …………………………….. 195