JIS: استاندارد صنعتی ژاپن

(Japanese Industrial Standards)

ما در این مجال مایلیم شما را با استاندارد صنعتی و ملی ژاپن که یکی از انواع استاندارهای روز دنیا است آشنا کنیم مراحل انجام پروژه طبق استاندارد کشور ژاپن جهت نصب وراه اندازی هر فعالیتی و مخصوصا خطوط تولیدی داشتن الگو در روش انجام کار از صرف هزینه های زائد جلوگیری کرده که سعی میشود بطور خلاصه روشهای انجام پروژه را درچند کشور صنعتی دنیا را بیان کنیم. بطور خلاصه در پروژه های کشور ژاپن بررسی و انجام کار و فعالیت طبق مراحل ذیل انجام میگردد . ۱ :ساختمان ۲: انرژی ۳: تجهیزات تولیدی ۴: ابزار آلات ۵: مواد مستقیم ۶ : موادغیر مستقیم ۷ : جیگها و ابزار بازرسی ۸ : آموزش ۹ : امکانات تولید.

در زیر می توانید استاندارد مورد نظر خود را با در نظر گرفتن شماره استاندارد مربوطه خرید کرده و دانلود بفرمایید.

ردیف شماره استاندارد دانلود و خرید
۱ استاندارد صنعتی ژاپن A1424
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۲ استاندارد صنعتی ژاپن A1425
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۳ استاندارد صنعتی ژاپن A1426
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۴ استاندارد صنعتی ژاپن A1431
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .