۲۰آبان/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

انجام پروژه های متلب

کارشناسان گروه آموزشی مهر (اولین باش) آمادگی دارند انجام پروژه های متلب ( Matlab ) شما را در رشته و گرایش های مختلف و در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به عهده گرفتهبیشتر…

۲۰آبان/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تشکیل کلاس آموزش MATLAB

حتی اگر تا کنون تجربه برنامه نویسی با هیچ زبانی را نداشته اید نگران نباشید!! چرا که در دوره های عمومی، تمامی مقدمات لازم برای فراگیری این نرم افزار طی یک روندبیشتر…