۰۷آبان/۹۴
Studious female high school student

تدریس خصوصی هندسه

تدریس خصوصی  هندسه توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. هندسه(۱) هندسه (۲)     هندسه تحلیلی و جبر خطی   کلاسهای تدریس خصوصی درس هندسه در کلیه مقاطع تحصیلی در منزل دانش آموزبیشتر…

۰۷آبان/۹۴
انجام-پروژه-های-دانشجویی

فیزیک پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۹۳/۲ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: پیش دانشگاهی رشته: ریاضی فیزیک دریافتبیشتر…