۱۳آبان/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تدریس خصوصی در بیرجند

تعریف تدریس خصوصی: فرایندی است که طی آن معلم یا استاد تلاش می کند تا مباحثی که دانش آموز یا دانشجو در فهم یا کاربرد آنها دچار مشکل شده است را بابیشتر…

۰۷آبان/۹۴
انجام-پروژه-های-دانشجویی

هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۹۴/۱ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›متوسطهبیشتر…