۰۷مهر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

ذخیره کردن چارت با کمک VBA در اکسل

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه با کمک یک برنامه ی ماکرو در اکسل می توان در آدرس مورد نظر خود چارت موجود در را ذخیره نمود. ۲- نمونه برنامه یبیشتر…

۰۱مهر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

ماکرونویسی: لیست کردن subfolder های موجود در یک فولدر

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه با کمک یک برنامه ی ماکرو در اکسل می توان همه ی subfolder ها (زیر پوشه ها) را یافت. ۲- نمونه برنامه ی ماکرو آمادهبیشتر…