۰۵آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

خواندن فایل های اکسل در نرم افزار لبویو

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه داده های یک فایل اکسل را در محیط نرم افزار لبویو استفاده کنیم. ۲- چگونه داده های یک فایل اکسل را با نرم افزار لبویوبیشتر…

۳۰آبان/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تصاویر در نرم افزار لبویو (LabVIEW)

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه یک تصویر (عکس) را در لبویو نمایش دهیم (آپلود کنیم). ۲- نحوه تنظیم ابعاد دلخواه برای تصویر آپلود شده در نرم افزار لبویو. آموزش: ممکنبیشتر…