۳۱شهریور/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

ماکرونویسی: بستن همه فایلهای اکسل دیگر با کمک ماکرو در اکسل

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه با کمک یک برنامه ی ماکرو همه ی فایلهای اکسل دیگر را ببندیم. ۲- یک نمونه برنامه برای بستن فایل های اکسل دیگر. ۳- بستنبیشتر…

۲۷مرداد/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

مفاهیم ماکرو نویسی در اکسل

مفاهیم ماکرو نویسی در اکسل در این مقاله میخواهیم وارد مبحث ماکرو نویسی و کد نویسی ویژوال بیسیک در اکسل شویم، برای شروع ماکرو نویسی در اکسل لازم است در وهله ی اول بابیشتر…