Tag Archives: آموزش نرم افزار

۱۱اسفند/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

دانلود آموزش لب ویو زبان فارسی

  لب‌ویو (LabVIEW) یک زبان برنامه نویسی گرافیکی است که توسط شرکت نشنال اینسترومنتس طراحی شده است و کاربرد آن بیشتر در سامانه‌های تست، اخذ داده، کنترل و پایش رایانه‌ای است. LabVIEWبیشتر…

۲۷بهمن/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

ساخت جدول

پروژه زیر به این صورت می باشد که ما قادر خواهیم بود جدولی با سطر و ستون دلخواه بسازیم. در ستون اول جدول یک عدد تصادفی ساخته می شود. ستونهای دیگر جدولبیشتر…