نرم افزار جامع واحد مهندسی (Engineering Software)

نرم افزار جامع واحد مهندسی (Engineering Software) که با آیکون مغزی که از آن نور ساتع می شود طراحی شده است مشمول کلیه ی فعالیتهای مربوط به پروژه توسط مدیریت، کارشناسان و تکنیسنهای محترم در واحد مهندسی محصول شرکت کروز می باشد. در ابتدا هر فرد با نام خود و پسوردی که در حالت پیش فرض “۱۱۱۱” در نظر گرفته شده است و قابل تغییر می باشد وارد سیستم می شود.

با ورود به سیستم، کاربر با تب های زیر روبرو می شود که هر یک  فعالیت خاصی را دنبال می کند. در ادامه فعالیت های مربوط به هر تب، به تفصیل شرح داده خواهد شد. همچنین با ورود به هر بخش، کاربر می تواند با فشردن دکمه F1 از کیبورد به راهنمای بخش مربوطه اتصال پیدا کند.

۱- Home

۲- Change Password

۳-Management

۴-Expert

۵- Technician