وقتی که بخواهید یک subVI در حال اجرای نوشته شده توسط LabVIEW را از داخل خود برنامه ببندید باید به قسمت VI Setup>>Execution Options بروید و دو تیک Show Front Panel When Called و Close Afterwards If Originally Closed را بزنید تا با صدا زدن آن SubVI اجرا شود و پس از اتمام کار SubVI به صورت اتوماتیک بسته شود.

  • در شکل های زیر مراحل این کار توضیح داده شده است.

Vi Properties_Article1

Customize window Appearance_Article1

 

Customize window Appearance_Article1

اما اگر بخواهید برنامه اصلی را از داخل خود برنامه ببندید (Close) با روش بالا امکان پذیر نیست و باید مراحل زیر را انجام دهید:

۱- Open VI Reference را در Block Diagram از آدرس Programming>>Application Control>>Open VI Reference انتخاب کنید.

Application Control_Article1

۲- روی قسمت VI Path از ورودی های Open VI Reference راست کلیک کنید و Create>>Constant را انتخاب کنید، سپس نام VI مربوطه را داخل آن بنویسید.

Customize window Appearance_Article1

۳- یک Invoke Node در قسمتی از Block Diagram از آدرس Programming>>Application Control>>Invoke Node قرار دهید.

۴- سیم خروجی Open VI Reference را به ورودی Invoke Node متصل کنید.

۵- روی Invoke Node کلیک چپ کرده و Front Panel>>Close را انتخاب کنید.

با اجرا کردن برنامه VI ای که نام آن را نوشته بودید بسته می شود.

با اجرای مثال نشان داده شده در شکل زیر و کلیک روی Button، برنامه در حال اجرا بسته می شود.

Test close_Article1

 

این مثال را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

نکته: برای ورژن های قبل تر از LabVIEW 7 شما باید از تابع Quit LabVIEW برای بستن برنامه در حال اجرا استفاده کنید که در آدرس Programming>>Application Control>>Quit LabVIEW قرار دارد. مزیت این روش به این است که تمام برنامه های در حال اجرای LabVIEW را می بندد.

برای آگاهی از تعرفه ی کلاس ها و یافتن پاسخ های خود می توانید از طریق ارسال دیدگاه در همین صفحه استفاده کرده و یا از طریق ایمیل و شماره تلفن زیر با مدیریت سایت در ارتباط باشید.

ایمیل: آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو انجام پروژه با لب ویو، انجام پروژه های دانشجویی، hk[hl \v,Ci nhka[,dd ، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd، انجام پروژه های دانشجویی در پردیس، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd nv \vnds، www.sharifnet.net، صصص.ساشقهبدثف.دثف، پروژه یار، \v,Ci dhv، projeyar، حقختثغشق ، 123حقختثزف.هق، 123project.ir، مهدی خسروی رقیه آباد، اولین باش، lind osv,d vrdi Hfhn، h,gdk fha، ءشایه «اخسقشره ، ئشایه ناخسقشره، Mahdi Khosravi Roqaye Abad، AvalinBash.com

شماره تلفن: ۳۹۲۴ ۸۳۳ ۰۹۱۲

گروه آموزشی مهر (اولین باش) از اینکه مفتخر است در کنار شما عزیزان، همیارتان در انجام پروژه های دانشجویی باشد، به خود میبالد…

 آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو انجام پروژه با لب ویو، انجام پروژه های دانشجویی، hk[hl \v,Ci nhka[,dd ، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd، انجام پروژه های دانشجویی در پردیس، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd nv \vnds، www.sharifnet.net، صصص.ساشقهبدثف.دثف، پروژه یار، \v,Ci dhv، projeyar، حقختثغشق ، 123حقختثزف.هق، 123project.ir، مهدی خسروی رقیه آباد، اولین باش، lind osv,d vrdi Hfhn، h,gdk fha، ءشایه «اخسقشره ، ئشایه ناخسقشره، Mahdi Khosravi Roqaye Abad، AvalinBash.com

آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو تدریس و آموزش نرم افزار LabVIEW لبویو لب ویو انجام پروژه با لب ویو، انجام پروژه های دانشجویی،  hk[hl \v,Ci nhka[,dd ، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd، انجام پروژه های دانشجویی در پردیس، hk[hl \v,Ci ihd nhka[,dd nv \vnds، www.sharifnet.net، صصص.ساشقهبدثف.دثف، پروژه یار، \v,Ci dhv، projeyar، حقختثغشق ، ۱۲۳حقختثزف.هق، ۱۲۳project.ir، مهدی خسروی رقیه آباد، اولین باش، lind osv,d vrdi Hfhn، h,gdk fha، ءشایه «اخسقشره ، ئشایه ناخسقشره، Mahdi Khosravi Roqaye Abad، AvalinBash.com

پاسخ دهید