تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی تا دکتری توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست.

تدریس خصوصی ریاضی پیش-دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه  
  تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان  
  تدریس خصوصی کنکور ریاضی تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان  
  تدریس خصوصی تیزهوشان و مدارس نمونه تدریس خصوصی ریاضی المپیاد  
  تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی  
 

تدریس خصوصی ریاضی ۱، ۲ و ۳ –

 

مدرسان گروه آموزشی مهر (اولین باش) از بین هزاران مدرس در زمینه تدریس خصوصی گزینش شده اند.

کلاسهای تدریس خصوصی درس ریاضی مدارس و دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی در منزل

دانش آموز و یا دانشجو توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی گروه آموزشی مهر (اولین باش) 

توان رسانی وریشه گیری ریاضی اول دبیرستان

چندجمله ای ها واتحادها ریاضی اول دبیرستان

معادلات ونسبتهای مثلثاتی ریاضی اول دبیرستان

عبارتهای گویا و نامعادلات ریاضی اول دبیرستان

هندسه دوم دبیرستان رشته ریاضی وفیزیک

هندسه دوم دبیرستان رشته علوم تجربی

آمار دوم دبیرستان رشته علوم انسانی

اصول اقليدس، اصول گذر، الگوهاي خطاي شكل، نقايص اصول اقليدس

همنهشتي، پيوستگي و توازي

هندسه خنثي،  اصل توازي

اثبات استقلال اصل توازي، كشف هندسه نااقليدسي

برآمدهاي فلسفي و مختصري از هندسه هاي هذلولوي و بيضوي

هندسه تحلیلی وجبر خطی ،کلاس خصوصی بردارها ،معادلات خط و صفحه

مقاطع مخروطی ،ماتریس و دترمینان، دستگاه معادلات خطی

آمار ومدلسازی دبیرستان انسانی ، اندازه گیری ومدلسازی

آموزش خصوصی جامعه و نمونه متغیرهای تصادفی دسته بندی داده ها وجداول فراوانی

نمودارها و تحلیل داده ها ،آموزش شاخصهای مرکزی شاخصهای پراکندگی

همبستگی و رگرسیون

جبرواحتمال سوم ریاضی ، استدلال ریاضی،جبر دکارتی و رابطه

احتمال و پدیدهای تصادفی ، اندازه گیری شانس

حسابان رشته ریاضی وفیزیک ، محاسبات جبری،معادلات،نامعادلات

تابع ومثلثات، حد وپیوستگی توابع ومشتق و توابع

حساب دیفرانسیل وانتگرال ،دنباله ها، حد و پیوستگی،مشتق و کاربرد آن

تدریس خصوصی ریاضی راهنمائی با روش منطبق با مدرسه و پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی راهنمائی باروش یادگیری کاملا عملی ومفید با اساتیدباتجربه

  کلاسهای خصوصی مبتنی بر تفاوتهای هوشی و سبک یادگیری دانش آموزان

ضرب وتقسیم عددهای توان دار دوم راهنمائی

شمارش و تبدیل مبناها دوم راهنمائی

حل مسئله الگویابی دوم راهنمائی

رسم وجذر و هندسه۱ دوم راهنمائی

هندسه۲ و عدد گویا دوم راهنمائی

حساب و مجموعه اعداد سوم راهنمایی

مختصات و جبرسوم راهنمایی

اعداد حقیقی وآمار سوم راهنمایی

معادله های خطی سوم راهنمائی

هندسه ۱ و ۲ سوم راهنمایی

تدریس خصوصی ارقام ،جمع،تفریق،تقسیم،ضرب…کسر

عددهای اعشاری

عددهای تقریبی و زاویه و طول ،نسبت تناسب ،درصد…

کلیه مباحث ریاضی ابتدایی با متد نوین

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی پیش دانشگاهی دبیرستان در سراسر ایران بالاخص تهران، پردیس و بیرجند
تدریس خصوصی ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد
ریاضیات عمومی ۱ ریاضیات عمومی ۲ معادلات دیفرانسیل
ریاضیات دبیرستان – حسابان ریاضی ۱ ریاضی ۲

حساب دیفرانسیل انتگرال
تدریس خصوصی کاردانی به کارشناسی
تابع متناوب
تابع درجه ۳ و نقطه عطف
گراف بازه ای
حاصل ضرب دکارتی
تابع زوج وفرد
اتحادها
بازاریابی و ماكزیمم كردن درآمد و سود

تدریس خصوصی ریاضی، حساب، دیفرانسیل و انتگرال،ریاضیات گسسته، هندسه تحلیلی و جبر خطی، ریاضی هندسه ۱، ریاضی هندسه ۲، ریاضی جبر و احتمال، ریاضی تجربی انسانی، ریاضی عمومی وپایه ۱/۲ ومهندسی

سری فوریه، انتگرال فوریه، و تبدیل فوریه؛

توابع دوره ای، سریهای مثلثاتی، سریهای فوریه،

فرمولهای اویلر، توابع با دوره دلخواه، توابع زوج و فرد،

بسط نیم دامنه ای، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه

معادلات با مشتق جزئی؛

روش جداسازی متغیرها (ضربی)، معادلات با مشتق جزیی ناهمگن، جواب دالامبر معادله موج، جریان گرمای یک بعدی، جریان گرما در میله ای نامتناهی،

معادله موج دوبعدی، غشای مستطیلی، لاپلاسین در مختصات قطبی، غشای مستدیر، معادله بسل، معادله لاپلاس در مختصات کروی،

معادله لژاندر، کاربرد تبدیل لاپلاس در معادلات با مشتق جزئی،کاربرد تبدیل فوریه در معادلات با مشتق جزئی، اعداد مختلط، توابع تحلیلی مختلط؛

اعداد مختلط، شکل قطبی اعداد مختلط، منحنیها و نواحی در صفحه مختلط، حد و مشتق توابع مختلط، توابع تحلیلی، معادلات کوشی ریمان، معادله لاپلاس، تابع ریشه،

تابع گویا، توبع نمایی، توابع مثلثاتی، و هذلولی گون، لگاریتم، و توان عمومی

نگاشت همدیسی؛

نگاشت، نگاشت همدیسی، تبدیلهای کسری خطی، نگاشت با سایر توابع مقدماتی

انتگرال مختلط؛

انتگرال روی خط در صفحه مختلط، قضیه انتگرال کوشی، محاسبه انتگرال روی خط با انتگرالگیری نامعین، فرمول انتگرال کوشی، مشتقات یک تابع تحلیل

دنباله و سریها؛

دنباله ها، سریها، اصل همگرایی کوشی در مورد سریها و دنباله ها، آزمون لایبنیتس، آزمونهای همگرایی و واگرایی سریها

سری توانی، سری تیلور؛

سری توانی، نمایش توابع با سری توانی، سری تیلور، سری تیلور توابع مقدماتی، روشهای عملی بدست آوردن سری توانی، همگرایی یکنوای سری توانی،

سری لوران، تحلیلی بودن در بینهایت، صفرها، تکینی ها

انتگرال گیری به روش مانده ها؛

مانده ها، قضیه مانده، محاسبه انتگرالهای حقیقی مثلثاتی به کمک اعداد مختلط، محاسبه انتگرالهای حقیقی ناسره به کمک اعداد مختلط.

 از انتخاب شما سپاسگزاریم

برای آگاهی از تعرفه ی کلاس های خصوصی و یافتن پاسخ های خود می توانید از طریق ارسال دیدگاه در همین صفحه استفاده کرده و یا از طریق ایمیل و شماره تلفن زیر با مدیریت سایت در ارتباط باشید.

ایمیل:  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad - 

شماره تلفن: ۳۹۲۴ ۸۳۳ ۰۹۱۲

تدریس خصوصی - پردیس - بیرجند - تهران - اولین باش - avalinbash.com - مهدی خسروی رقیه آباد

تدریس خصوصی ریاضی در تهران – jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk –  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس – jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds – تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند – jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn – تدریس خصوصی در چیتگر و سروآزاد (آزاد شهر)- jnvds ow,wd nv \vnds –  تدریس خصوصی در تهران – jnvds ow,wd nv jivhk – تدریس خصوصی در بیرجند – jnvds ow,wd nv fdv[kn – دبیربوک – nfdvf,; – دبیر بوک – nfdv f,; – dabirbook – یشذهقذخخن – dabirbook.com – یشذهقذخخن.زخئ – استاد بانک – hsjhn fhk;- استادبانک – hsjhnfhk; – ostadbank – خسفشیذشدن – ostadbank.com – خسفشیذشدن.زخئ – استادسلام – hsjhnsghl – استاد سلام – hsjhn sghl – خسفشیسشمشئ – ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ – ostadsalam.com – فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ – teaching.iranmodares.com – ایران مدرس – hdvhk lnvs – ایران تیچینگ – hdvhk jd]dk’ – هقشدفثشزاهدل – iranteaching – موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان – l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk – فشیقهس۲۰ – tadris20 – تخت سبز – joj sfc –  فشنافثسشذظ – takhtesabz – تدریس چی – jnvds ]d – فشیقهسزاه – tadrischi – ایران دبیر – hdvhk nfdv – هقشدیشذهق – irandabir – اولین باش – مهدی خسروی رقیه آباد – h,gdk fha – lind osv,d vrdi Hfhn – شرشمهدذشسا.زخئ – شرشمهدذشسا – ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی – ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی – Avalinbash.com – Mahdi Khosravi Roqaye Abad – Mahdi Khosravi Roghaye Abad –